Technická vybavenosť IBV Pod Hôrkami – SO 01 Miestne komunikácie

Informácie o projekte

Máte záujem o spoluprácu?

V prípade záujmu o naše služby sa nám neváhajte ozvať. 
Radi splníme Vaše potreby a očakávania.