Kontakt

SLOVAKIA SUPERVISION s.r.o.
Ulica Sv. Juraja 5368/3
Poprad
058 01
Slovensko

IČO: 54 293 359
DIČ: 2121 627 497
IČ DPH: SK21 2162 7497

Obchodný register Okresného súdu Prešov k dátumu 29.12.2021, vložka číslo: 43351/P
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, číslo živnostenského registra 740-40306 v Poprade 14.12.2021

Bankové spojenie: TATRABANKA a.s.
IBAN: SK59 1100 0000 0029 4912 1967

Napíšte nám